'65->WGS84

 

Eksperymentalny kalkulator współrzędnych: układ '65 -> WGS84
(
2001-09-01)

Proszę wpisać sensowne dane i nacisnąć przycisk. Kalkulator nie obejmuje strefy 5.
Uwaga: na ramce mapy w układzie '65 współrzędne podawane są przeważnie w kilometrach bez cyfry tysięcy. Cyfry tysięcy są charakterystyczne dla danej strefy - należy je podać. Dla przykładu w polach, w które należy wpisać liczby do obliczeń, wstępnie wpisano prawidłowe współrzędne punktu głównego strefy 1 - proszę porównać z mapką i tabelą poniżej. Należy zwrócić uwagę na to, że otrzymywane w wyniku obliczeń współrzędne są w układzie WGS84, a definicje punktów głównych są w układzie 1942.

Dane wejściowe obcinane są do całkowitych metrów.

Wykorzystałem między innymi algorytm podany przez p. L.J.Jaworskiego opublikowany w Geodecie 4/2000 (z późniejszymi poprawkami).

strefa układu '65 (1-4):

współrzędna X (pionowa): [w metrach]

współrzędna Y (pozioma): [w metrach]

 
Układ "1965" Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4
Elipsoida odniesienia Krasowski
Punkt główny  x0 5467000,00 5806000,00 5999000,00 5627000,00
Punkt główny  y0 4637000,00 4603000,00 3501000,00 3703000,00
Punkt główny  B0 50°37'30,0" 53°00'07,0" 53°35'00,0" 51°40'15,0"
Punkt główny  L0 21°05'00,0" 21°30'10,0" 17°00'30,0" 16°40'20,0"
 

Strona Główna W górę o mapach '65->WGS84 User Datum and Grid przykłady map